25 euron jäsenmaksulla ajetaan mm. seuraavia asioita meidän parhaaksemme.

Omakotiliitto ruoti läpi uuden hallitusohjelman valossa tavoitteitaan asumiskustannuksista, pientaloasumisen edistämisestä ja sääntelystä. Alustavasti Omakotiliitto arvioi ohjelmaa varovaisen positiivisesti, mutta esityksessä oli myös tyrmistystä herättänyt kiinteistöverouudistus. Kirjauksia oli muun muassa sähkön siirtohintojen kohtuullistamiseen, kiinteistö- ja varainsiirtoveron uudistukseen, kevennyksiä asumista koskevaan sääntelyyn ja kannustusta energiatehokkuusremontteihin.

Sähkön siirtohintoihin vaikuttaminen on ollut pitkään Omakotiliiton edunvalvonta-asia. Viimeinkin hallitus on kuullut liiton viestin sähkön jakeluverkonhaltijoiden valvontamallin uudistamistarpeesta. Hallitusohjelman mukaan uudistamisen yhteydessä arvioidaan ja toimeenpannaan mahdollisuudet edistää siirtohintojen kohtuullisuutta investoinnit turvaavalla ja riittävän ennakoitavalla sääntelyllä. 


– On erittäin tärkeää, että jakeluverkkojen sähkön siirtomaksuja kehitetään EU-asetuksen vaatimalla tavalla kustannusvastaaviksi valvontamallin uudistuessa vuonna 2024, painottaa Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors

Hallitus lupaa pitää sähkölaskun kansalaisille kohtuullisena niin arjessa kuin kriisitilanteessa. Päätösten vaikutuksia tullaan arvioimaan arjen kustannuksiin. Hallitus ottaa aktiivisen roolin sähkön hinnoittelumekanismin kehittämiseksi arjen kustannusten ja oikeudenmukaisuuden kannalta oikeaan suuntaan. Ohjelmaan on kirjattu myös kuluttajien mahdollisuus osallistua kulutusjoustoon ja sähkön pientuotantoon.