Haitalliset vieraslajit

Haaste kunnalle ja kuntalaisille!

Haitalliset vieraslajit, kuten lupiini!

On surullista katsoa, kuinka lupiini valtaa elintilaa Suomen luonnon perinteisiltä luontokasveilta. Lupiini on luokiteltu vieraslajeihin ja siten sen kasvu ja leviäminen tulisi estää ennen kuin se valtaa vielä pelastettavissa olevat alueet. Ruskon Omakotiyhdistys ry on omalta pieneltä osaltaan ryhtynyt taistelemaan leviämistä vastaan.  Taistelu aloitettiin muutaman jäsenen toteuttamana Munittulan kylän teiden varsilta ja viheralueilta katkaisemalla kukinnot ennen kuin ne ehtivät siementämään. Katkaistut kukinnot pakattiin kahdenkertaisiin, vahvoihin muovisäkkeihin ja vietiin Topinojan kierrätyskeskukseen. Työ toistettiin kolme kertaa. Sama on tehtävä vuosia eteenpäin, jotta kasvi kuihtuu ja lakkaa tekemästä kukintoja.

Ruskon Omakotiyhdistyksen alkuperäisenä tarkoituksena oli haastaa kaikki Ruskon asukkaat torjuntatyöhön ja viedä lupiinit keskitetysti Topinojalle, mutta Ruskon kunnalta saatu 200 euron avustus riitti vain osaan niistä tarkoituksista mihin omakotiyhdistys haki avustusta.

Omakotiyhdistys haastaakin nyt jokaisen kuntalaisen omalta osaltaan estämään kotinsa läheisyydessä kasvavien lupiinikasvustojen kasvun ja leviämisen katkaisemalla kukinnot. Pienet määrät voi laittaa omaan polttokelpoisen jätteen joukkoon kestävissä muovisäkeissä. Jos intoa riittää, niin myös koko kasvin kaivaminen maasta on tehokas keino hävittää kasvi.

Kukintoja katkaistessamme huomasimme, että ne ovat mieluinen elinpaikka myös toiselle viheliäiselle lajille eli lehtokotilolle. Pieniä lehtokotiloita olikin kukinnoissa runsaasti.

”Koska EU:ssa tai kansallisesti haitalliseksi säädetyn vieraslajin kasvattaminen on kiellettyä, omistajan tai haltijan on hävitettävä haitallinen vieraslajikasvi omalta alueeltaan, myös siis naapurikiinteistöltä tai muualta ympäristöstä levinnyt esiintymä. Jos laji on levinnyt naapurin alueelta, naapurusten on syytä ryhtyä torjuntaan samanaikaisesti ja mielellään jonkinlaisessa yhteistyössä, jotta lajin uudelleen leviäminen saataisiin tehokkaasti estettyä.”

Täten myös kuntien velvollisuus on ryhtyä torjuntatyöhön, jotta kasvit eivät leviä yksityisten pihoihin, kuten Munittulassa on käynyt. Oli iso työ poistaa lupiinien kukinnot kunnan hoitamattomilta viheralueilta. Poistotyötä tehtäessä ohikulkevat kuntalaiset harmittelivat kunnan viheralueiden hoitamattomuutta. Muutama kertoi, että oli vuosien saatossa ollut yhteydessä kuntaan pyytäen viheralueiden tasaamista, jolloin he olisivat olleet halukkaita hoitamaan tasattuja alueita. Kunnan vastauksena on ollut, ettei työhön ole ollut rahaa. Herääkin kysymys, miksi on kaavoitettu puisto /- viheralueita, jos niitä ei ole tarkoituskaan pitää hoidettuna.

Munittulan kylän aktiivit ovat poistaneet tienvarsien pujot jo vuosikausia ja Asolan pysäkin roskille on järjestetty ”roskahuolto”. Lämmin kiitos linja-autoa odottaville roskasäkin käytöstä.