Ruskon Omakotiyhdistys valitti NCC Industry Oy:n ympäristölupapäätöksestä

Ruskon Omakotiyhdistys valitti Vaasan hallinto-oikeuteen Rakennus- ja ympäristölautakunnan tekemästä päätöksestä Louhinta- ja murskauslupaa koskien Ruskon kunnan Hujalan kylässä. Yrityksen toiminta on jo pitkään aiheuttanut lähiasukkaille mittavia asumisviihtyvyyteen, terveyteen ja liikenneturvallisuuteen liittyviä haittoja.  Kauempanakin asuvat ovat ajoittain joutuneet kuuntelemaan melkoista ääntä louhimolta. Myös Maskun kunnan puolella on nähty huolta aina vaan lisääntyvästä asuinviihtyvyyttä heikentävästä toiminnasta Hujalassamme.