Sähkönsiirtomaksut ja Caruna Oy

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asiamies on tavannut viikolla 5 sähkönsiirtoyhtiö Caruna Oy:n ja neuvotellut sähkön siirtohintojen korotusten kohtuullistamisesta. Neuvottelut jatkuvat viikolla 7, koska toistaiseksi yhteistä näkemystä ei ole löytynyt.

Kuluttaja-asiamiehellä on neuvottelujen lisäksi käytössään myös muita mahdollisia toimenpidekeinoja kuten ryhmävalitus ja ryhmäkanne. Kuluttaja-asiamies voi tehdä ryhmävalituksen, joka käsitellään kuluttajariitalautakunnassa, mutta sen ratkaisu ei kuitenkaan ole oikeudellisesti sitova. Kuluttaja-asiamies voi myös nostaa ryhmäkanteen, joka ratkaistaan tuomioistuimessa.