Yhdistys valitti AVIn päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen

Ruskon Omakotiyhdistys teki valituksen Aluehallintoviraston tekemästä päätöksestä, jolla myönnettiin lupa Keräyslava Oy:n toiminnan aloittamiselle käsitellä ja varastoida massiivisia määriä romuja ja muita jätejakeita osoitteessa Härjänruopantie 13.

Ruskon Omakotiyhdistys on erittäin huolissaan, mikäli toiminta alkaa, mm. alueen pohjavesistä ja läheisyydessä asuvien ruskolaisten turvallisuudesta ja asumisviihtyvyydestä sekä vieressä toimivalle lentoliikenteelle mahdollisesti toiminnasta syntyvistä vaaratilanteista.

Kielto maastoajolle moottoriajoneuvoilla

Pohjavesiemme suojelemiseksi on juuri saatu Ruskon Omakotiyhdistyksen aloitteesta kielto ajaa maastoajoa kaikenlaisilla moottoriajoneuvoilla Härjänruopantie 13 tonttiin rajoittuvalla, laajalla alueella. Nyt kuitenkin aiotaan aloittaa toiminta, josta syntyy suuria riskejä ympäristölle.