Ruskon Omakotiyhdistys ry on perustettu v. 1975. Se toimii Ruskolla asuvien parhaaksi helposti lähestyttävänä ja poliittisiin puolueisiin sitoutumattomana yhteisönä. Yhdistykseemme liittyy Santalankulman Omakotiyhdistys vuoden 2022 alussa.

Yhdistyksemme katto-organisaatio on Suomen Omakotiliitto, joka on alan ainoa valtakunnallinen pientalo- ja kerrostaloasukkaiden sekä vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka edistää pientalovaltaista elämänmuotoa. Omakotiliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton, ja siihen kuuluu 256 paikallisyhdistyksen kautta jo 74 000 henkilöjäsentä. Katto-organisaatiomme on menestyksellä valvonut etujamme neuvotteluissaan valtiovallan kanssa mm. sähkön siirtomaksujen korotuskaton, kiinteistöverotuksen, kotitalousvähennysten ja kiinteistöjen energiatodistusten järkevöittämisen tiimoilta.

Ruskon Omakotiyhdistys on ottanut kantaa jäsenistöään kuullen moniin Ruskolla asuvien elämänmenoon vaikuttaviin asioihin, kuten Keräyslava Oy:n vaarallisten jätteiden sijoituspaikkaan ja romuttamohankkeeseen lentokentän kupeessa  Härjänruopantielle, motocrossailuun pohjavesialueella, alueemme liikennejärjestelyihin ja Läänin Kuljetus Oy:n sekä Hujalan alueen maa-aineksen käsittelylupiin.

Yhteydenpitomme Ruskon kunnan virkamiesten kanssa on toiminut hyvin. Pyrimme toimimaan siten, että se jatkuisi vähintään samanlaisena edelleenkin. Tosin viime vuosina poliittinen päätöksenteko kunnassa ei ole ollut oikeustajumme mukaista ympäristöhaittoja aiheuttavien yritysten hakemista luvista päätettäessä. Kunnallahan on edelleen määräysvalta maankäyttöön liittyvissä asioissa.